Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Roman Synkevych / Unsplash
Thay đổi

Thay đổi

Để tạo trang Thay Đổi, bạn vào ghost Dashboard > Tạo mới Page > Template "Changelog". Trang sẽ tự tổng hợp các bài viết gắn nhẫn nội bộ #changelog.

Trang Tài Liệu - Docs

Trang tài liệu TanaFlows giúp cải thiện SEO, tăng doanh số bán hàng và chuyển đổi cho tiếp thị liên kết.
Xem thêm

Trang/blog tùy chỉnh FAQ

TanaFlows tăng cường các mẫu trang tùy chỉnh chuyên biệt giúp bạn kiếm tiền từ các trang FAQ.
Xem thêm

Thêm trang custom Bio Links

Dùng trang tùy chỉnh Bio Links để kiếm tiền thông qua việc chia sẻ link có chiến thuật.
Xem thêm

Thêm Slider vào trong trang Blog

Tanaflows đã được thêm tính năng slider vào trang Blog với các bài viết được Featured để tăng trải nghiệm dùng.
Xem thêm