Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
TanaFlows

Thông Báo

Thông báo các thông tin quan trọng như sản phẩm mới triển khai, deal khuyến mãi, chiến dịch tiếp thị,...

💡
Bật Canva Menu trong Design
Mặc định Canva Menu sẽ được bật sẵn
Mặc định Canva Menu sẽ được bật sẵn

Cách tạo trang thông báo

  1. Tạo Page mới
  2. Đặt Tên trang là Thông Báo
  3. Đặt slug canva (Page URL)
  4. Tạo nội dung tùy thích
Tạo slug

Một số đặc điểm cần lưu ý khi bạn dùng trang thông báo Canva:

  1. Trang thông báo vẫn có SEO nên bạn cần khai báo meta titledescription đầy đủ như bình thường
  2. Nên tắt nếu bạn thật sự không cần dùng đến để tăng tốc độ cho site
  3. Phần thông báo sẽ không được Google index để tránh lỗi duplicate content trong SEO, thay vào đó Google chỉ index đúng trang thông báo thật của bạn.
  4. Nội dung sẽ tải toàn site nên bạn hạn chế tạo trang quá nhiều ảnh hay video hay nhúng video Youtube. Tránh làm chậm site không cần thiết.

Xem trang thông báo thật tại đây.


Xem phiên bản tiếng en