Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Caspar Camille Rubin / Unsplash
Tối ưu SEO với breadcrumbs

Tối ưu SEO với breadcrumbs

TanaFlows tích hợp breadcrumbs tự động chuẩn cho SEO và người dùng. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Breadcrumbs in single posts

ghostFam đã phát triển breadcrumbs tự động cho theme TanaFlows với các điểm khác biệt và duy nhất sau:

  1. Tối ưu hiển thị di động
  2. Tối ưu SEO (tự tạo schema structure cho Google)

Đây là tính năng độc nhất của TanaFlows mà bạn không thể tìm thấy ở bất cứ theme nào trên thị trường.

Tham khảo bài viết sau để biết thêm chi tiết:

Breadcrumbs tối ưu SEO cho theme ghost TanaFlows
Tanaflows theme tạo breadcrumbs cho từng trang bài viết trên site của bạn và tối ưu với schema structure tự động.
banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/