Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by AbsolutVision / Unsplash
Cập Nhật

Cập Nhật

Trang cập nhật các thông tin về sản phẩm cảu bạn hay các khuyến mãi,... Bạn hãy sáng tạo tùy thích.

Cập nhật các thay đổi cho sản phẩm bạn đang kinh doanh, không cố định nội dung tùy vào sự sáng tạo của bạn.

Cách tạo trang cập nhật

  1. Tạo Page mới
  2. Đặt Tên trang là Cập Nhật
  3. Đặt slug `canva-2` (Page URL)
  4. Tạo nội dung tùy thích
canva update

Đặc điểm của trang cập nhật

  1. Trang cập nhật vẫn có SEO nên bạn cần khai báo meta titledescription đầy đủ như bình thường
  2. Chỉ có thể tắt cùng với trang Thông báo. Bạn không thể tắt riêng từng cái.
  3. Phần thông báo sẽ không được Google index để tránh lỗi duplicate content trong SEO, thay vào đó Google chỉ index đúng trang thông báo thật của bạn.
  4. Nội dung sẽ tải toàn site nên bạn hạn chế tạo trang quá nhiều ảnh hay video hay nhúng video Youtube. Tránh làm chậm site không cần thiết.

Xem trang cập nhật đầy đủ tại đây.


Xem phiên bản tiếng en