Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Emile Perron / Unsplash
FAQ schema tự động

FAQ schema tự động

Hướng dẫn tạo FAQ schema tự động cho blog và trang với theme TanaFlows. — 3 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

FAQ schema

FAQ Schema là một phần quan trọng của dữ liệu cấu trúc Schema.org được sử dụng để đánh dấu thông tin câu hỏi thường gặp (FAQ - Frequently Asked Questions). Việc sử dụng FAQ Schema có một số lợi ích quan trọng:

  1. Nâng cao hiển thị trên kết quả tìm kiếm: Sử dụng FAQ schema giúp các câu hỏi và câu trả lời xuất hiện một cách đáng chú ý trong kết quả tìm kiếm. Điều này thu hút sự chú ý của người dùng và có thể tăng tỷ lệ nhấp chuột đến trang web của bạn.
  2. Tăng cơ hội dẫn đến tương tác: Với FAQ schema, người dùng có thể thấy trước câu hỏi mà họ muốn trả lời, giúp tạo ra sự tương tác trước khi họ thậm chí nhấp vào trang của bạn.
  3. Cải thiện trải nghiệm người dùng: Việc cung cấp câu trả lời dễ tiếp cận và cấu trúc hợp lý có thể cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web của bạn.
💡
Nguyên tắc tạo FAQ schema tự động khi dùng theme TanaFlows là:

1. Heading 2 kết thúc với dấu "?"
2. Dùng cho cả blog và page
3. Heading 3 sẽ không tạo tự động được
Heading 2 trong ghost editor và kết thúc với dấu "?"
Heading 2 trong ghost editor và kết thúc với dấu "?"
Trang FAQ
TanaFlows tự động tạo cấu trúc schema cho blog hoặc trang FAQ bằng mẫu (template) giúp bạn nâng cao hiệu quả SEO của mình.

Trang FAQ demo


Bước 1: Tạo tag nội bộ #faq-schema

Bạn cần tạo nhanh tag nội bộ FAQ schema để sử dụng:

Tag nội bộ #faq-schema
Tag nội bộ #faq-schema

Bước 2: Gán tag #faq-schema vào bài viết hoặc page

Bất cứ bài viết nào bạn có các heading h2 kết thúc với dấu "?" bạn đều có thể gán tag #faq-schema

TanaFlows sẽ tự động tạo FAQ schema tự động cho bạn với heading 2 là câu hỏi và nội dung bên dưới heading 2 sẽ là câu trả lời. Kết thúc câu trả lời là heading kế tiếp hoặc kết thúc bài.

gán tag #faq-schema vào bài viết cần tạo FAQ schema
gán tag #faq-schema vào bài viết cần tạo FAQ schema

Để kiểm tra bài viết có tạo FAQ schema chưa bạn dùng công cụ của Google

Rich Results Test - Google Search Console
Google Rich Card Test
Google Rich Card Test

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/