Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Brands&People / Unsplash
TanaFlows hỗ trợ local font

TanaFlows hỗ trợ local font

TanaFlows hỗ trợ phông chữ cục bộ tăng tốc thời gian tải trang web bằng cách giảm phụ thuộc bên ngoài, giảm độ trễ, tối ưu hóa font và cache. — 4 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Quyết định hỗ trợ phông chữ cục bộ Inter của TanaFlows nhằm mục đích giúp các trang web tải nhanh hơn bằng cách giảm sự phụ thuộc bên ngoài và tận dụng lợi ích của việc sử dụng phông chữ được lưu trữ cục bộ.

  1. Loại bỏ các phụ thuộc bên ngoài : Khi sử dụng phông chữ web từ các nguồn bên ngoài như Google Fonts, trình duyệt cần đưa ra các yêu cầu bổ sung cho các máy chủ bên ngoài để tìm nạp các tệp phông chữ.Sự phụ thuộc bên ngoài này có thể gây ra sự chậm trễ trong việc tải phông chữ, đặc biệt nếu máy chủ gặp phải lưu lượng truy cập cao hoặc thời gian ngừng hoạt động. Bằng cách hỗ trợ các phông chữ cục bộ Inter, TanaFlows loại bỏ nhu cầu về các yêu cầu bên ngoài, làm cho các tệp phông chữ có sẵn trên máy chủ của trang web.
  2. Giảm độ trễ : Tìm nạp tệp phông chữ từ máy chủ bên ngoài có thể gây ra độ trễ, vì nó liên quan đến tra cứu DNS, thiết lập kết nối và tải tệp xuống. Mặt khác, phông chữ cục bộ có sẵn trực tiếp trên cùng một máy chủ với các nội dung khác của trang web, giúp giảm thời gian cần thiết để truy cập và hiển thị phông chữ.
  3. Lợi ích của bộ đệm : Khi người dùng truy cập một trang web sử dụng phông chữ cục bộ, các tệp phông chữ có thể được trình duyệt lưu vào bộ đệm. Các lần truy cập tiếp theo vào trang web hoặc các trang khác trong cùng một trang web sẽ không yêu cầu trình duyệt tải xuống lại các tệp phông chữ, giúp tải trang nhanh hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng.
  4. Tải xuống song song : Các trình duyệt có giới hạn về số lượng kết nối đồng thời mà chúng có thể thực hiện với các máy chủ bên ngoài. Khi sử dụng nhiều phông chữ web từ các nguồn bên ngoài, các kết nối này có thể bị chiếm dụng, có khả năng làm chậm quá trình tải xuống nội dung khác. Với phông chữ cục bộ, các kết nối này được giải phóng, cho phép các nội dung quan trọng khác như tập lệnh, biểu định kiểu và hình ảnh tải xuống đồng thời, tăng tốc độ tải trang tổng thể.
  5. Tối ưu hóa phông chữ : Khi lưu trữ phông chữ cục bộ, nhà phát triển có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với các tập hợp con và định dạng tệp phông chữ. Họ có thể chọn chỉ phân phối các định dạng phông chữ được yêu cầu (ví dụ: WOFF2, WOFF) và các tập hợp con ký tự cụ thể cần thiết cho trang web của họ.Việc tối ưu hóa này có thể giảm đáng kể kích thước tệp phông chữ, giúp tải xuống và hiển thị nhanh hơn.
  6. Cải thiện quyền riêng tư : Một số người dùng và tổ chức ưu tiên quyền riêng tư và không muốn dựa vào các máy chủ bên ngoài để tìm nạp phông chữ. Bằng cách sử dụng phông chữ cục bộ, TanaFlows tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và giảm thiểu các yêu cầu dữ liệu bên ngoài, nâng cao tư thế bảo mật tổng thể của trang web.
  7. Tính khả dụng ngoại tuyến : Nếu người dùng truy cập lại trang web khi ngoại tuyến hoặc trong môi trường kết nối thấp, thì việc các tệp phông chữ được lưu trữ cục bộ sẽ đảm bảo rằng trang web vẫn có thể hiển thị nội dung chính xác, ngay cả khi không thể truy cập được nguồn phông chữ bên ngoài.

Sự hỗ trợ của TanaFlows cho phông chữ cục bộ Inter nâng cao hiệu suất trang web bằng cách giảm các phụ thuộc bên ngoài, giảm thiểu độ trễ, bật bộ nhớ đệm và cung cấp nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc tối ưu hóa phông chữ. Những cải tiến này cùng nhau đóng góp vào việc tải trang nhanh hơn và trải nghiệm người dùng tổng thể tốt hơn cho khách truy cập vào các trang web được xây dựng bằng TanaFlows.

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/