Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Sigmund / Unsplash
Cài đặt theme

Cài đặt theme

Hướng dẫn cài đặt theme TanaFlows — 3 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Khi bạn mua theme TanaFlows, bạn sẽ tải về dưới dạng file zip. Để dùng theme, bạn cần tải theme lên site ghost của mình.


Cài đặt theme TanaFlows

Vào Setting > Design > Change theme > Advanced > Upload theme

Kéo thả file zip hoặc chọn từ máy tính
Kéo thả file zip hoặc chọn từ máy tính

Sau khi tải lên xong, bạn bấm Activate để kích hoạt theme.


Cài đặt Route của TanaFlows

Trừ khi bạn dùng các theme ghost official miễn phí, mọi theme ghost đều có route file riêng và bạn cần tải lên theme route để site mới có thể dùng được.

Bạn mở file theme zip, trong đó có file route.yaml , bạn copy ra Desktop hoặc bất cứ thư mục nào bạn muốn.

Sau đó, vào Setting > Labs > Routes và tải lên file route.yaml

Upload routes YAML
Upload routes YAML

Sau khi upload xong, không báo lỗi thì site bạn đã cài xong theme TanaFlows.


Cài đặt nội dung tự động cho site mới (Lựa chọn)

Khi bạn tạo một trang web mới từ đầu, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tính năng nhập tự động nội dung từ ghostFam để thực hiện việc cài đặt trang web một cách nhanh chóng và tiện lợi.

File TanaFlows Initial Setup bao gồm

  1. 5/6 trang bắt buộc cho site
  2. 1 tag nội bộ cho tính năng tạo FAQ tự động
  3. Cài đặt ngôn ngữ chính sẵn, bao gồm việt hóa Portal
  4. Cấu hình sẵn cho portal
  5. Cài sẵn Route.yaml của theme TanaFlows cho bạn

Cách cài đặt "TanaFlows Initial Setup"

Tải về file trên và vào Setting > Labs > Import content

Tải lên TanaFlows Initial Setup
Tải lên TanaFlows Initial Setup

Bạn chờ khoảng 10 giây để hoàn tất.

Chỉnh sửa nội dung đã nhập

5 trang mặc định được thêm vào tự động
5 trang mặc định được thêm vào tự động

5 trang mặc định sẽ có tác giả là Cuong, bạn cần xóa và đổi sang tác giả là bạn. Đồng thời xóa tag #import...

Xóa tags import và thay tác giả lần lượt 5 trang
Xóa tags import và thay tác giả lần lượt 5 trang
Xóa Tags #import...
Xóa Tags #import...

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/