Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Cafer Mert Ceyhan / Unsplash
Các trang cần thiết

Các trang cần thiết

Tạo mới các trang cần thiết cho theme TanaFlows. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Theme TanaFlows đòi hỏi một số trang cần thiết bắt buộc để theme hoạt động không lỗi, nếu bạn không tạo các trang này thì sẽ bị các lỗi 404 khi sử dụng ảnh hưởng trực tiếp đến SEO của site bạn.

  1. Trang chủ - Xem hướng dẫn
  2. Trang blog - Xem hướng dẫn
  3. Trang liên hệ - Xem hướng dẫn
  4. Trang chính sách - Xem hướng dẫn
  5. Trang chủ đề - Xem hướng dẫn
  6. Trang giới thiệu

Trang giới thiệu là cần thiết cho mọi site, bạn chỉ cần tạo page mới như thông thường và đặt tên slug là about

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/