Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Jon Tyson / Unsplash
Kích hoạt đa ngôn ngữ

Kích hoạt đa ngôn ngữ

Hướng dẫn kích hoạt tính năng đa ngôn ngữ cho theme TanaFlows. — 2 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Khi bạn hoàn tất việc cài đặt theme TanaFlows, tính năng đa ngôn ngữ sẽ không được kích hoạt mặc định. Điều này bởi vì không phải ai cũng sử dụng trang web đa ngôn ngữ.

Nút chuyển đổi ngôn ngữ sau khi kích hoạt
Nút chuyển đổi ngôn ngữ sau khi kích hoạt

Để kích hoạt tính năng đa ngôn ngữ bạn phải có 2 site:

  1. Site ngôn ngữ chính - https://domain.com
  2. Site ngôn ngữ thứ hai - https://domain.com/en/

Cấu hình 2 site như sau:


Cấu hình site ngôn ngữ chính

Vào Setting > Design > Site-wide và điền ngôn ngữ của site thứ hai vào trường Other language. Trong trường hợp demo bên dưới thì site thứ hai là en - https://domain.com/en/

Thêm en vào trường Other language
Thêm en vào trường Other language

Cấu hình site ngôn ngữ thứ hai

Vào Setting > Design > Site-wide, điền:

  • Other language: ngôn ngữ chính của site bạn, demo là vi như ngôn ngữ chính của ghostFam
  • Secondary site: URL của site chính của bạn, demo là https://ghostfam.com không có dấu / ở cuối
Khai báo thông tin site chính cho site thứ hai
Khai báo thông tin site chính cho site thứ hai

Lưu lại và kiểm tra xem site đã có nút chuyển đổi ngôn ngữ chưa nhé (refresh trình duyệt Ctrl + Shift + R).

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/