Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Alexander Grey / Unsplash
Ngôn ngữ chính

Ngôn ngữ chính

Hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ chính cho site. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Mặc định ghost sẽ cài đặt ngôn ngữ chính là tiếng Anh cho site bạn (en). Bạn cần đổi ngôn ngữ để dùng.

Cài đặt ngôn ngữ chính cho site

Vào Setting > General > Publication Language và đổi tư en sang vi cho ngôn ngữ tiếng Việt.

Đổi từ en sang vi
Đổi từ en sang vi
💡
Không thêm Region code như vi-VN vào sẽ gây lỗi theme

Cài đặt ngôn ngữ chính cho Portal

Vẫn chưa xong, bạn cần chuyển ngôn ngữ mặc định của Portal sang tiếng Việt.

Vào Setting > Labs và bật Portal translation để ghost tự động chuyển ngôn ngữ cho email và portal theo ngôn ngữ chính bạn đã cài đặt ở trên, cụ thể là tiếng Việt.

Bật Portal translation
Bật Portal translation

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/