Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Ryan Wallace / Unsplash
Xuất bản bài viết nhiều ngôn ngữ

Xuất bản bài viết nhiều ngôn ngữ

Hướng dẫn cách xuất bản bài viết dịch nhiều ngôn ngữ với theme TanaFlows. — 3 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Để xuất bản một bài viết thành nhiều ngôn ngữ bạn cần nắm các nguyên lý sau:

  • Xuất bản 2 bài viết với 2 ngôn ngữ khác nhau. (Bạn phải tự viết 2 bài với 2 URL khác nhau).
  • Bài viết bằng ngôn ngữ của bạn được xem là bài viết gốc, bạn có thể xem các bài viết với ngôn ngữ khác là bài viết dịch lại (translated posts). Với Google, thì Google không phân biệt bài nào là bài viết gốc.
  • Bạn không bắt buộc luôn phải dịch một bài viết khi xuất bản. Bạn là người quyết định liệu bài viết đó có nên dịch sang ngôn ngữ khác hay không. Không ảnh hưởng tới SEO và chức năng của theme.

TanaFlows sẽ tạo tự động các thẻ ngôn ngữ cho SEO giúp bài viết bạn để tuân thủ theo hướng dẫn Google về blog đa ngôn ngữ.

Cách dùng theme TanaFlows để xuất bản một bài viết đa ngôn ngữ như sau:


Bước 1: Tạo tag nội bộ quy định đa ngôn ngữ - #multilingual

Tag nội bộ #multilingual sẽ quy định bài viết nào là đa ngôn ngữ, cách tạo rất nhanh chóng và không cần khai báo gì thêm.

Tạo internal tag #multilingual
Tạo internal tag #multilingual

Bước 2: Gán tag #multilingual vào bài viết bạn muốn đa ngôn ngữ

Gán tag #multilingual vào bài viết đa ngôn ngữ

Bằng việc gán tag #multilingual cho bài viết hay trang, bạn dự định sẽ có phiên bản ngôn ngữ khác cho bài viết đó.

Một điều vô cùng quan trọng là bài viết đa ngôn ngữ phải có cùng slug (Post URL) như nhau.

Slug của bài viết tiếng Việt
Slug của bài viết tiếng Anh
💡
Bạn phải đảm bảo slug cho cả 2 phiên bản ngôn ngữ giống hệt nhau 100% vì TanaFlows sẽ dữa vào slug để tạo các thẻ ngôn ngữ tự động. Tránh lỗi.

Slug một bài viết không ảnh hưởng tới SEO. Nếu bạn có phiên bản bài viết tiếng Anh, bạn nên dùng slug theo tiếng Anh để dễ nhớ và phù hợp nhất cho hiển thị trên Google SERP.

Bạn có thể dùng công cụ kiểm tra bài viết đa ngôn ngữ để đảm bảo không lỗi SEO.

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/