Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by João Ferrão / Unsplash
Trang Bio Link

Trang Bio Link

Hướng dẫn tạo trang Bio Link với theme TanaFlows. — 2 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Trang bio Link là một phần quan trọng trong chiến lược định hướng traffic đến trang web của bạn. Được hiểu đơn giản, trang bio Link là một nơi tập trung các liên kết quan trọng nhất mà bạn muốn chia sẻ với khán giả của mình.

Điều này giúp bạn tối ưu hóa việc chuyển hướng traffic một cách hiệu quả, từ các kênh khác nhau như mạng xã hội, blog, hoặc email marketing.

Cường Trần
Nhà sáng lập ghostFam.com, cuongthach.com và phát triển theme ghost TanaFlows. Chuyên giải pháp kiếm tiền online với ghost CMS.

Demo Bio Link

Cách tạo trang Bio Link như sau:


Chọn Template Bio Link
Chọn Template Bio Link

Tạo mới Page, dùng template Bio Link

  • Slug: Tùy chọn, có thể dùng link hay me hay bio
  • Page Title: Tên của bạn
  • Feature Image: Ảnh Avatar của bạn
  • Excerpt: Viết dòng miêu tả ngắn gọn về bạn

Bạn sẽ dùng 4 card chính để tạo nội dung:

  1. Heading
  2. Text
  3. Button Card
  4. Bookmark Card
Button Card
Button Card
Bookmark Card
Bookmark Card
Heading, Button card và Bookmark card
Heading, Button card và Bookmark card
Kết Quả
Trên Desktop
Trên điện thoại
Trên điện thoại
banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/