Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Daria Shevtsova / Unsplash
Trang chủ đề

Trang chủ đề

Hướng dẫn tạo trang tổng hợp chủ đề cho theme TanaFlows. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Trang chủ đề sẽ tổng hợp toàn bộ tags trên site của bạn để giúp điều hướng tốt hơn.

💡
Trang chủ đề sẽ tự động loại trừ Tags của trang Docs.
Page URL là tags và chọn template Tags
Page URL là tags và chọn template Tags

Cách làm trang chủ đề đơn giản như sau, tạo mới Page:

  1. Slug (Page URL): tags
  2. Template: Tags
  3. Excerpt: phần miêu tả chung của trang chủ đề, bạn tự viết
  4. Page title: Tùy bạn

Lưu và xuất bản trang.

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/