Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Christin Hume / Unsplash
Trang Blog

Trang Blog

Hướng dẫn tạo trang blog cho theme TanaFlows. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Trang blog sẽ không được tạo tự động, thay vào đó bạn phải tự tạo trang blog, cách làm như sau:

Tạo Page mới và đặt tên slug là blog
Tạo Page mới và đặt tên slug là blog

Bạn tạo Page mới và đặt tên slug là blog

  1. Slug (Page URL): blog
  2. Template: Default
  3. Excerpt: phần miêu tả chung của trang blog, bạn tự viết
  4. Page title: Tùy bạn

Lưu và xuất bản trang.

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/