Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Igor Miske / Unsplash
Trang chủ - Homepage

Trang chủ - Homepage

Hướng dẫn cách tạo trang chủ theme TanaFlows. — 2 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Trang chủ là nơi bạn hiển thị các thông tin quan trọng với người xem khi lần đầu ghé xem website của bạn.

Ba mục tiêu chính của trang chủ mà TanaFlows mong muốn đem lại:

  1. Điều hướng đến các trang landing page quan trọng của bạn.
  2. Tạo chuyển đổi cho sản phẩm dịch vụ của bạn hay phễu đăng ký thành viên.
  3. Hiển thị các nội dung mới nhất bao gồm bài viết mới, cập nhật mới và các bài viết nổi bật.

Cách tạo trang chủ cho theme TanaFlows như sau

Tải lên file routes-custom-homepage.yaml ở Setting > Labs > Upload Routes

Bước 1: Bật tính năng trang chủ tùy chỉnh

Vào Setting > Design > Site-wide và chuyển từ custom homepage sang Yes


Bước 2: Tạo trang mới với slug homepage

Tạo Page mới đặt slug là homepage
Tạo Page mới đặt slug là homepage
  • Slug (Post URL): homepage
  • Tiêu đề: Tùy ý

Bước 3: Điền thông tin cho trang chủ

Điền các thông tin cần thiết trong General và Design
Điền các thông tin cần thiết trong General và Design

Trang chủ sẽ lấy các thông tin từ nguồn sau:

  1. Setting > General: Bạn điền các thông tin cần thiết trong để trang chủ bổ sung thông tin.
  2. Setting > Design > Brand: Bạn tải ảnh bìa chính cho trang chủ

Bước 4: Bổ sung nội dung cho trang chủ (tùy chọn)

Khi bạn tạo trang Homepage ở bước 1, bạn có thể tạo nội dung bổ sung thêm cho trang chủ bởi vì mỗi trang web đều có mục tiêu chuyển đổi riêng, và chỉ bạn mới có thể truyền đạt điều này một cách tốt nhất.

Dựa vào thư viện Snippet của TanaFlows, bạn có thể dùng các bố cục layout khác nhau như demo.

Phần nội dung tùy chỉnh
Phần nội dung tùy chỉnh
banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/