Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Adem AY / Unsplash
Telegram comment

Telegram comment

Hướng dẫn cài đặt Telegram comment cho theme TanaFlows theme. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Telegram comment
Telegram comment

Giao diện của Telegram app comment rất thân thiện, tuy thiếu một số tính năng thông báo và kiểm duyệt bình luận, nhưng vẫn phù hợp với một số blog.


Bước 1: Kết nối site với comment app

Bạn vào comment app để kết nối site (yêu cầu có tài khoản Telegram trước).

Connect Website
Điền thông tin và domain của bạn
Điền thông tin và domain của bạn
Copy Site ID
Copy Site ID

Bước 2: Dán Site ID vào ghost setting

Bạn dán Site ID của bạn vào Setting > Design > Post > Dán vào 3rd comment id và chọn Comment Porvider là Telegram.

Dán Site ID của bạn vào 3rd comment id
Dán Site ID của bạn vào 3rd comment id

Lưu lại và hoàn tất!

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/