Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by JESHOOTS.COM / Unsplash
Disqus comment

Disqus comment

Hướng dẫn cài đặt Disqus comment cho theme TanaFlows. — 2 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Disqus là một nền tảng bình luận phổ biến và được sử dụng rộng rãi, cho phép chủ sở hữu trang web tích hợp hệ thống bình luận một cách dễ dàng.

Một trong những tính năng nổi bật của Disqus là tính dễ dàng sử dụng và tích hợp mượt mà. Nó cung cấp giao diện thân thiện với cả chủ sở hữu trang web và người dùng, giúp quản lý và kiểm duyệt bình luận trở nên đơn giản.

Cách tích hợp Disqus comment vào theme TanaFlows như sau:


Bước 1: Tạo tài khoản Disqus và lấy shortname

Đăng ký tài khoản Disqus tại đây. Sau khi đăng nhập, bạn tạo mới site.

Tạo mới site
Tạo mới site

Trong quá trình tạo mới site, tại mục website name, bạn đặt tên và Disqus sẽ tạo subdomain cho bạn.

💡
Subdomain = website name = shortname
website name là shortname
Website name là shortname

Dán shortname vào trong ghost dashboard

Bạn vào Setting > Design > Post, dán shortname của bạn vào trường 3rd comment id và nhớ chọn comment provider là Disqus. Demo bên dưới có shortname là ghostfam

dán shortname của bạn vào 3rd comment id
dán shortname của bạn vào 3rd comment id

Lưu và hoàn tất!

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/