Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Volodymyr Hryshchenko / Unsplash
Hyvor Talk comment

Hyvor Talk comment

Hướng dẫn cài đặt bình luận Hyvor Talk cho theme TanaFlows. — 2 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Hyvor Talk Comment
Hyvor Talk Comment

Giới thiệu Hyvor Talk

Hyvor Talk là một nền tảng bình luận tốt nhất hiện nay cho blog với rất nhiều tính năng cao cấp như SSO, membership, anti-spam, moderators, đa ngôn ngữ,... và tốc độ tải bình luận siêu tốc.

Bảng giá Hyvor Talk

Bạn cần có tài khoản Hyvor Talk để sử dụng với theme TanaFlows, tạo mới tài khoản Hyvor Talk.

💡
Để tiết kiệm tài nguyên Pageviews cho bạn, TanaFlows đã cài đặt loading=lazy, để các bounce visit không tính pageviews usage.

Cài đặt Hyvor Talk cho theme TanaFlows

Sau khi đã có tài khoản, bạn tạo mới site và lấy được Website ID

Add Site mới - HyvorTalk dasboard
Add Site mới - HyvorTalk dasboard

Website ID sẽ có dạng 4 chữ số, ví dụ: 2352

Sau đó vào Setting > Design > Post > Comment provider > Chọn HyvorTalk > 3rd comment id > chọn 2352

Lưu ý: 2352 chỉ là Demo, bạn cần điền Website ID của bạn thay thế.

Điền Website ID của bạn vào và nhớ chọn HyvorTalk provider
Điền Website ID của bạn vào và nhớ chọn HyvorTalk provider

Lưu lại và hoàn tất!

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/