Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Pradamas Gifarry / Unsplash
Cusdis comment

Cusdis comment

Hướng dẫn cài đặt Cusdis comment cho theme TanaFlows. — 2 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Cusdis Comment
Cusdis Comment

Cusdis comment là một mã nguồn mở đồng thời có dịch vụ hosting miễn phí để bạn sử dụng.

Bảng giá Cusdis
Bảng giá Cusdis

Bước 1: Tạo tài khoản Cusdis và lấy site ID

Bạn tạo mới tài khoản Cusdis

Tạo site mới
Tạo site mới
Sau khai tạo xong thì nhấn vào nút Embeded code để lấy website id
Sau khai tạo xong thì nhấn vào nút Embeded code để lấy website id
Bạn cần copy data-app-id
Bạn cần copy data-app-id

Bước 2: Dán data-app-id vào ghost setting

Sau đó, vào Setting > Design > Post > chọn Comment provider là Cusdis và dán data-app-id vào trường 3rd comment id.

Dán data-app-id vào 3rd comment id
Dán data-app-id vào 3rd comment id

Lưu lại và hoàn tất!

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/