Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by taopaodao / Unsplash
ghost comment

Ghost comment

Hướng dẫn dùng bình luận ghost mặc định. — 1 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Mặc định ghost sẽ không bật ghost comment tích hợp cho bạn, bạn cần bật trong ghost dasboard để sử dụng.

Vào Setting > Membership

Chọn All members
Chọn All members

Hoàn thành, bạn đã bật bình luận cho blog ghost.

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/