Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Miles Burke / Unsplash
Trang Liên Hệ

Trang Liên Hệ

Hướng dẫn cách tạo trang liên hệ cho theme TanaFlows. — 2 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Trang liên hệ giúp tạo kênh giao tiếp với khách hàng, xây dựng tin cậy, thu thập thông tin và tối ưu hóa SEO, tạo điều kiện thuận lợi cho sự thành công cho dịch vụ của bạn.

Liên hệ
Liên hệ TanaFlows

Demo trang Liên Hệ


Bước 1: Tạo trang Page mới với template Contact

Slug và Template
Slug và Template
  • Slug: contact
  • Page title: tùy chọn
  • Template: Contact
  • Nội dung: Miêu tả trang
Nội dung trang liên hệ
Nội dung trang liên hệ

Bước 2: Tạo Form mới từ dịch vụ Formspark

Tạo tài khoản Formspark miễn phí để sử dụng.

Tạo tài khoản Formspark miễn phí

Sau khi đăng nhập vào dashboard Formspark, bạn tiến hành tạo form mới

Tạo mới Form
Tạo mới Form
Copy form action URL
Copy form action URL

Form action có dạng:

https://submit-form.com/9syxxxx

Dán form action URL vào trong ghost Setting > Design > Site-wide > Contact form

Dán form action URL vào contact form trong Design Setting
Dán form action URL vào contact form trong Design Setting

Hoàn thành!


Cách quản lý các tin nhắn liên hệ

Bạn sẽ trả lời trực tiếp khi có tin nhắn mới qua email bằng cách Reply trực tiếp.

Cài đặt email thông báo để trả lời trực tiếp email liên hệ
Cài đặt email thông báo để trả lời trực tiếp email liên hệ
banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/