Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Emmanuel Ikwuegbu / Unsplash
Trang Tài Liệu - Docs

Trang Tài Liệu - Docs

Hướng dẫn cách tạo trang tài liệu được tổng hợp tự động cho theme TanaFlows, giúp tăng cường SEO, tối ưu hóa cho người dùng và công cụ tìm kiếm. — 4 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Trang tài liệu Docs là một trang tài liệu mini one-page chỉ duy nhất 1 trang, nội dung hiển thị dựa trên thanh điều hướng ở Sidebar giúp người dùng tìm kiếm hướng dẫn dễ dàng.

Trang tài liệu sẽ theo nguyên tắc tổng hợp các bài viết bạn quy định riêng cho trang tài liệu và tạo thành 1 trang duy nhất. Cách quy định nhu thế nào thì bạn hãy xem hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Tài Liệu
Tài liệu hướng dẫn sử dụng theme TanaFlows: tạo landing page, tối ưu SEO, cài đặt và tổng hợp chỉ dẫn quan trọng.

Demo Trang Tài Liệu


Bước 1: Tạo trang tùy chỉnh Tài liệu Docs

Trang tài liệu
Trang tài liệu
 • Slug: tùy chọn, như demo là docs
 • Page title: tùy chọn, như demo là Tài liệu
 • Excerpt: là phần miêu tả sau tiêu đề như hình, bạn tự viết
 • Template: bạn chọn template Docs
 • Post access: Để Public hoặc Members only nếu bạn muốn trang Docs chỉ được xem bởi thành viên đăng ký. Thông thường là để Public cho Google SEO.
 • Nội dung: Phần nội dung sẽ hiển thị bên dưới, bạn tùy ý tạo nội dung. Phần nội dung này hiển thị chính khi người dùng truy cập vào trang tài liệu (Giới Thiệu).
 • Tags: nếu bạn dùng đa ngôn ngữ thì gán tag #multilingual không thì để trống.

Bước 2: Tạo các Tags cho trang tài liệu

Tags là các tiêu đề heading Sidebar
Tags là các tiêu đề heading Sidebar
 • Name: tên của Tags là tiêu để heading bên sidebar của tài liệu
 • Slug: tùy ý
 • Description: phần miêu tả sẽ hiển thị khi người dùng nhấp vào các tiêu đề tương ứng trên sidebar.
Color là #dddddd
Quan trọng nhất: Color là #dddddd
💡
Các tag với Color #dddddd sẽ được trang tài liệu nhận diện và tổng hợp tự động, đồng thời ẩn trên trang chủ và trang blog.

Bước 3: Tạo Tags nội bộ #docs

💡
Bạn cần tạo 1 tag nội bộ #docs để trang tài liệu tổng hợp tự động các bài viết
Internal Tag #docs
Internal Tag #docs

Bước 4: Tạo các bài viết cho trang tài liệu

Các bài viết tự động nhận diện nhờ vào tags
Gán tag #docs

Bài viết bạn muốn hiển thị trên trang tài liệu, bắt buộc phải có:

 • Tag #docs để quy định bài viết là cho trang Tài liệu.
 • Tag có color #dddddd ở bước 2 (Demo là 1. Bắt đầu) để quy định bài viết thuộc heading nào trong Sidebar.

Nếu bạn dùng đa ngôn ngữ thì gán thêm tag #multilingual như demo.

---

Một số nguyên tắc cho trang tài liệu

Thứ tự của bài viết bên Sidebar theo thứ tự bảng chữ cáiFeatured. Nếu bạn muốn bài viết nằm trên cùng thì có 2 cách:

 1. Đặt tên là 1. 2. 3.
 2. Featured bài viết để ưu tiên nằm trên các bài viết khác

Cuối mỗi bài viết của trang Tài liệu đều có liên kết về bài viết gốc giúp tạo liên kết nội bộ, tăng cường cho SEO.

banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/