Theme ghost đa ngôn ngữ chuyển đổi cao
Photo by Yancy Min / Unsplash
Trang Thay Đổi - Changelog

Trang Thay Đổi - Changelog

Tạo trang Changelog để hiệu quả chia sẻ thông tin mới nhất về sản phẩm hoặc tin tức ngách đến khán giả của bạn. — 2 phút đọc •

Cường Trần
cuongtalentccc/

Tặng!

Trang Changelog không chỉ đơn thuần là một trang thông tin, mà còn là một công cụ quan trọng để tạo dựng tương tác, tăng cường sự tin tưởng và thể hiện cam kết với khách hàng của bạn.

Thay đổi
Để tạo trang Thay Đổi, bạn vào ghost Dashboard > Tạo mới Page > Template “Changelog”. Trang sẽ tự tổng hợp các bài viết gắn nhẫn nội bộ #changelog.

Demo trang Changelog

Cách tạo trang thay đổi Changelog với 2 bước đơn giản như sau:


Bước 1: Tạo Trang mới với template Changelog

Trang Changelog
Trang Thay Đổi Changelog

Bạn tạo mới Page:

  • Slug *: changelog
  • Template: Changelog
  • Page title: tùy chọn
💡
Bắt buộc slug (Post URL) là changelog

Bước 2: Gán tag #changelog cho các bài viết

Để các bài viết chỉ xuất hiện riêng cho trang thay đổi changelog, bạn tạo một tag nội bộ là #changelog và gán vào các bài viết mà bạn muốn chỉ xuất hiện trên trang thay đổi changelog.

Tạo Tag nội bộ #changelog
Tạo Tag nội bộ #changelog
Gán tag #changelog vào bài viết riêng cho trang thay đổi Changelog
Gán tag #changelog vào bài viết riêng cho trang thay đổi Changelog
Các bài viết sẽ tự xuất hiện trên trang thay đổi Changelog
Các bài viết sẽ tự xuất hiện trên trang thay đổi Changelog
banner-Cường Trần
Cường Trần

Phần giới thiệu tác giả sẽ giới hạn 200 ký tự, bạn có thể thay đổi thông tin tại "Your profile" trong ghost dashboard. Ảnh banner bạn có thể dùng Twitter Banner hoặc tải ảnh có kích thước 600x200px.

HCM, Việt Nam
https://ghostfam.win/